Seniori 50+ - Gruppo 2

Lu 06.09.2021
FC Camorino
AS La Turrita
1
7
no. gara 177902
FC Bioggio
AS Gorduno
1
3
no. gara 177905
FC Contone
AC Sementina
3
4
no. gara 177904
Ma 07.09.2021
AS Monteceneri
FC Cadenazzo
1
0
no. gara 177903
Lu 13.09.2021
AC Sementina
FC Bioggio
2
2
no. gara 177907
FC Camorino
AS Monteceneri
R
no. gara 177909
Ma 14.09.2021
AS La Turrita
AS Gorduno
1
3
no. gara 177906
Lu 20.09.2021
20:15
FC Bioggio
FC Cadenazzo
no. gara 177912
20:30
AS Gorduno
AC Sementina
no. gara 177913
20:30
FC Contone
FC Camorino
no. gara 177911
Ma 21.09.2021
20:30
AS Monteceneri
AS La Turrita
no. gara 177910
Lu 27.09.2021
20:30
FC Cadenazzo
AS Gorduno
no. gara 177915
Ma 28.09.2021
20:00
AS La Turrita
AC Sementina
no. gara 177914
20:45
AS Monteceneri
FC Contone
no. gara 177917
Lu 04.10.2021
20:15
AC Sementina
FC Cadenazzo
no. gara 177921
20:15
FC Bioggio
AS Monteceneri
no. gara 177919
20:30
AS Gorduno
FC Camorino
no. gara 177920
20:30
FC Contone
AS La Turrita
no. gara 177918
Lu 11.10.2021
20:15
FC Camorino
AC Sementina
no. gara 177923
20:30
FC Contone
FC Bioggio
no. gara 177925
Ma 12.10.2021
20:00
AS La Turrita
FC Cadenazzo
no. gara 177922
20:45
AS Monteceneri
AS Gorduno
no. gara 177924
Lu 18.10.2021
20:15
AC Sementina
AS Monteceneri
no. gara 177928
20:15
FC Bioggio
AS La Turrita
no. gara 177926
20:30
FC Cadenazzo
FC Camorino
no. gara 177929
20:30
AS Gorduno
FC Contone
no. gara 177927
Lu 25.10.2021
20:15
FC Camorino
FC Bioggio
no. gara 177916
20:30
FC Cadenazzo
FC Contone
no. gara 177908
Lu 11.04.2022
20:15
AC Sementina
FC Contone
no. gara 177932
20:30
AS Gorduno
FC Bioggio
no. gara 177933
20:30
FC Cadenazzo
AS Monteceneri
no. gara 177931
Ma 12.04.2022
20:00
AS La Turrita
FC Camorino
no. gara 177930
Lu 25.04.2022
20:15
FC Bioggio
AC Sementina
no. gara 177935
20:30
AS Gorduno
AS La Turrita
no. gara 177934
20:30
FC Contone
FC Cadenazzo
no. gara 177936
20:30
AS Monteceneri
FC Camorino
no. gara 177937
Lu 02.05.2022
20:15
FC Camorino
FC Contone
no. gara 177939
20:15
AC Sementina
AS Gorduno
no. gara 177941
20:30
FC Cadenazzo
FC Bioggio
no. gara 177940
Ma 03.05.2022
20:00
AS La Turrita
AS Monteceneri
no. gara 177938
Lu 09.05.2022
20:15
AC Sementina
AS La Turrita
no. gara 177942
20:15
FC Bioggio
FC Camorino
no. gara 177944
20:30
AS Gorduno
FC Cadenazzo
no. gara 177943
20:30
FC Contone
AS Monteceneri
no. gara 177945
Lu 16.05.2022
20:15
FC Camorino
AS Gorduno
no. gara 177948
20:30
FC Cadenazzo
AC Sementina
no. gara 177949
20:30
AS Monteceneri
FC Bioggio
no. gara 177947
Ma 17.05.2022
20:00
AS La Turrita
FC Contone
no. gara 177946
Lu 23.05.2022
20:15
FC Bioggio
FC Contone
no. gara 177953
20:15
AC Sementina
FC Camorino
no. gara 177951
20:30
FC Cadenazzo
AS La Turrita
no. gara 177950
20:30
AS Gorduno
AS Monteceneri
no. gara 177952
Lu 30.05.2022
20:15
FC Camorino
FC Cadenazzo
no. gara 177957
20:30
FC Contone
AS Gorduno
no. gara 177955
20:30
AS Monteceneri
AC Sementina
no. gara 177956
Ma 31.05.2022
20:00
AS La Turrita
FC Bioggio
no. gara 177954